جـــوان مـیـنـابــی

جوانان شهرستان میناب
Instagram

جـــوان مـیـنـابــی

جوانان شهرستان میناب

اسلایدر

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
جـــوان مـیـنـابــی

فضایی برای معرفی هرچه بیشتر این شهر جنوبی ایران؛ همچنین تلاش برای معرفی آداب و رسوم، صنایع دستی، محصولات غذایی، کسب و کار و نوع گویش های مختلف این شهرستان به جوانان امروزی...

«مرجعی برای جوانان میناب»

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است

ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ « ﺑﻮﻣﯽ ﻣﯿﻨﺎﺏ » ﺩﺭ شهرستان مینابمسابقه نقاشی بومی میناب
خبرگزاری پانا:

ﺭﺳﻮﻝ ﺑﻬﺎﺩﺭﯼ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﭘﺎﻧﺎ ﮔﻔﺖ : ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﻨﺎﺏ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮعیت «بوﻣﯽ ﻣﯿﻨﺎﺏ» ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻫﻨﺮ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻮﺭ ﻭ ﻧﺸﺎﻁ ﺑﯿﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ «ﺑﻮﻣﯽ ﻣﯿﻨﺎﺏ» ﺍﺳﺖ ، ﺑﺎﻋﺚ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﻨﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻣﯿﻨﺎﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﻨﺖ ﻣﯿﻨﺎﺏ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.

 

ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮔﻔﺖ: ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻨﺮﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺳﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﻨﺮﻫﺎﯼ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻣﯿﻨﺎﺏ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ .

 

ﺑﻬﺎﺩﺭﯼ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺳﺎﺯﺍﻥ ﻣﯿﻨﺎﺏ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ: ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺮﻕ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﮑﺮﯾﻢ ﻫﺎﺷﻤﯽ ، ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ، ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﻨﺎﺏ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺸﮑﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ.

 

ﻭﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ 20 ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺧﺎﮐﺮﯾﺰ ﭘﺸﺖ ﭘﺎﺭﮎ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻣﯿﻨﺎﺏ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﺍﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺪﺩ ﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﻨﺎﺏ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ : ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۴ ، ۰۱:۱۷
علیرضا جعفرى

اولین جشنواره فرهنگی ورزشی گُـفـاره ، نوروز 94 در ساحل بندزرک برگزار میگردد


جشنواره گفاره


درقدیم ، آن زمان که هنوز سرامیک و موزائیک کردن کف خانه مد نشده بود ، آن زمان که هنوز برقی درکار نبود تا بوسیله‌ی اون کولر گازی گرمای خرماپز وسط تابستون جنوب رو به سرمای چله زمستون تبدیل کنه ، آن زمان که هنوز تلویزیون همدم همیشگی خانه و خانواده‌های ما نشده بود ،گُـفـاره یک ویژگی مشترک بود برای هر خانه و خانواده مـیـنـابـی!

سکویی با ارتفاع متغیـر 50 سانت تا 1و50 سانت از سطح زمین که پایه‌های اون از چوب درخت کَرَت ( پاکرغ Pakaregh ) نرده‌ها و خرک‌های اون از تنه درخت نخل ( تافال Tafal) و روانداز و صفحه‌ی محل نشستن اون از شاخه و برگ درخت نخل (سوند Sevend) درست می‌شد.

گُـفـاره ؛ یک محمل بود. جایی برای دور هم جمع شدن و با هم نشستن ، جایی برای به اشتراک گذاشتن شادی‌ها و غم‌ها ، خاطرات ، مهارت‌ها و اخبار و احوال هم.

درقدیم ، گُـفـاره باصفا‌ترین محل هر خانه بود ، اصلا صفای هرخانه بود. گنجی که با رفتن و گم شدنش در غبار فراموشی ، صفا و صمیمیت خانه و خانه‌های ما را هم با خود برد.

و اکنون ، پس از گذشت سال‌ها ، شورای اسلامی روستای بندزرک بنا دارد با همیاری کانون فرهنگی کاروان عشق (شیخ جلالی"ره") بندزرک در قالبی نمادین و در پوششی فرهنگی ـ ورزشی تحت عنوان « جشنواره فرهنگی ورزشی گُـفـاره » غبار از چهره سنت‌ها بزداید و به احیای صفا ، صمیمیت ، شادی و دور هم بودن آن ایام بپردازد.

جشنواره فرهنگی ورزشی گُـفـاره ؛ قرار است در ایام نوروز 94 در 2 بخش برنامه‌های فرهنگی و برنامه‌های رقابتی و در مکان ساحل دریای بندزرک (مهمترین تفرجگاه اهالی) به اجرا درآید تا همزمان با ورود سال جدید وحضور میهمانان عزیز نوروزی به روستای بندزرک ، وسعت این به اشتراگ گذاری ، گسترده و کشوری گردد.


برگرفته از وبلاگ: بندزرک360

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ فروردين ۹۴ ، ۱۴:۰۴
علیرضا جعفرى