جـــوان مـیـنـابــی

جوانان شهرستان میناب
Instagram

جـــوان مـیـنـابــی

جوانان شهرستان میناب

اسلایدر

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
جـــوان مـیـنـابــی

فضایی برای معرفی هرچه بیشتر این شهر جنوبی ایران؛ همچنین تلاش برای معرفی آداب و رسوم، صنایع دستی، محصولات غذایی، کسب و کار و نوع گویش های مختلف این شهرستان به جوانان امروزی...

«مرجعی برای جوانان میناب»

جهـانـی شدن ، جهـانـی سازی و مـهـدویـت

 

 

امـروزه، با واقعیتی به نام جهانی شدن (Globalitly) مواجهیم و لازم است 

رابطه‌ی آن را با موضوع مهدویت بررسی کنیم. جهانی‌شدن به معنای گسترش 

ارتباطات میان انسان‌ها و افزایش تأثیر  متقابل اقوام ، ملت‌ها و کشور‌ها بر یکدیگر

 است ؛ به گونه‌ای که کمتر اتفاقی در گوشه‌ای از عالم رخ می دهد که مردم دیگر 

سرزمین‌ها از آن بی‌خبر بمانند و حیات اجتماعی آنان از این اتفاق تأثیر نپذیرد.


پیدایش ابزارهای ارتباطی صوتی و تصویری و متنی مانند تلفن ثابت و سیار، رادیو، 

تلویزیون، مـاهواره، اینترنت از یک طرف و وسایل نقلیه‌ی جدید مانند اتومبیل، قطار 

و هواپیما از طرف دیگر، ارتباط میان انسان‌ها را در نقاط مختلف کره‌ی زمین چنان 

توسعه داده است که گویی مانند مردم یک دهکده با هم آشنایند.


از همین جاست که مفهوم «دهکده‌ی جهـانـی» ، (Global village) شکل 

گرفته است.


این یک واقعیت اجتماعی است که رخ داده است و اکنون ما در چنین جهانی زندگی 

می‌کنیم. با پدیدار شدن این واقعیت ، قدرت‌های بزرگ و سلطـه‌گـر بـرنامـه‌ریـزی 

کرده‌اند که فرهنگ ، اندیشه و آن شیوه زندگی را که خود می‌پسندند ، جهانی کرده 

و بر سایر مردم تحمیل کنند . این طرح و برنامه را جهانی سازی 

(Globalisation) می نامند.


برای رسیدن به این منظور، از امکانات بسیار پیچیده‌ی آشکار و پنهان کمک میگیرند. شبکه‌های بزرگ تلویزونی و رادیویی، ماهواره‌ها، شبکه‌های بسیار زیاد 

اینترنتی، فیلم‌های سینمایی، کتاب‌ها و نشریات، سازمان‌های گسترده اطلاعاتی و 

جاسوسی ابزار گسترش فرهنگ قدرت‌های بزرگ و به خصوص آمریکا هستند. 

پشتوانه‌ی این ابزار،  قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی آمریکاست که با ایجاد رعب 

و ترس یا وابستگی و تسلیم طلبی یا طمع ، زمینه را برای توسعه فرهنگ، اخلاق 

آداب و رسوم آمریکایی آماده می کنند؛ برای مثال، آمریکا پس از این که افغانستان 

و عراق را تصرف کرد ، ده‌ ها شبکه تلویزیونی به راه انداخت تا فرهنگ و اخلاق 

خود را بر مردم مسلمان این دو کشور تحمیل کند.


آنچه در این جا حـائـز اهمیت و نیازمند روشن بینی است، این است که بدانیم با 

توجه به قدرت گسترده و پیچیده‌ی ارتباطات، شیوه‌های مدرن تبلیغ، مهمترین ابزار 

یکسان‌سازی فرهنگی است. آن ها از یک طرف به شکلی بسیار غیر مستقیم و از 

زبان ملت‌ها شکاف میان نسل‌ها را چنان بزرگ می کند که نسل جدید احساس کند 

دیگر مانند نوع پوشش، سبک معماری، نوع غذا، شیوه های معاشرت و حتی ایدهآل‌ها  و آرمان‌های زندگی و به طور کلی شیوه‌ی زندگی خود را در زیباترین 

قالب‌های ممکن تبلیغی عرضه می کنند تا علاوه بر جلب نظر ملت ها، اندیشه‌ی 

آن‌ها را دنبـالـه‌رو خود سـازد.


در این جـا ذکاوت و زیرکـی ملت ما،  به خصوص نسل جـوان مـا، باید بیاید تا به 

جای پیوستن به جهانـی سازی تـحمـیـلـی، با تکیه بر کرامت و عزت خود و به 

قدرت ابتکار و خلاقیت و پیشه کردن بـردبـاری و صبـر، فرهنگ خود را تعالی 

بخشیم و در این رقابت جدی و سخت، مــوفــق بــاشــیــم...

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۲ ، ۱۰:۵۴
علیرضا جعفرى

آبگـوشت پـیـر زن

 

تـویه قصـابیَم که یه پیرزن میـاد تو و یه گوشه وامیسـه...

یـه آقـای خوش تیپـی هم میاد تو. با لحجـه محلـی میگـه:

سِـلام داش ممد ، قـربـانِ دَسِـد ، یه دو سه کیلـو نـرمَـه (فیلـه) بـکش عَـجَـلَـه دارم...

تو همیـن گیـر رو دار راه می افتـم بـه طـرف در خـروج. گـوشتـم رو سبک سنـگیـن می‌کنـم و می خـوام از قصـابـی بـرم بیـرون که صـدای " کیشت کیشت " تیـز کردن چـاقـوی قصـاب می پیچـه تو گوشـم. قصـاب شـروع می کنـه به بـریـدن فیلـه و جدا کردن اضـافـه‌ها و آشـغـالاش...

همینجـور که داره کـارشـو می‌کنـه رو بـه پـیـرزن می کنـه میگـه: چـه مِـخـای نَـنَـه؟

پـیـرزن میـاد جـلـو. یـه پـونـصـدی مـچـالـه مـی زاره تو کفـه تـرازوی دیجیتـال و میگـه:

اینَـه گـوشت بـده پِسَـرِم...

یه آه سرد میکشـم. تو دلم میگم، ای داد بـیـداد .

قصـاب یه نگـاهـی به پونصد تـومنـی میکنـه؛ میگـه: پُـونصَـد تُـومَـن کِـی

گوشت مُـوکـنَـه نَـنَـه!

فَقَط اِشغـال گوشت میـشَـه، بـدم؟

پـیـرزن سـرش رو بـه یـه طـرف کـج میـکنـه و بـا یـه خنـده تـلـخ مـیـگـه: بــده

قصـاب آشغـال گوشت‌هـای اون جـوون رو که جـدا کـرده مـی‌ذاره واسـه پـیـره زنـه

اون جـوونـی که فیلـه سفـارش داده همیـن جـور کـه بـا مـوبـایـلـش بـازی می‌کنـه میگـه:

سگ مَـه(من) نـرمـه‌ هم با نـاز مـو‌خـوره...!! بـایـد نیـم پـز کنـم بـراش! سگ

شـمـا چـجـوری ایـنـارَه مـو‌خـورَه؟

پـیـرزن جـوون رو ورنـداز می کنـه و نگـاهـش می لـغـزه روی شلـوار جـوون که بعضـی جـاهـاش ریـش‌ریـش شده و پـاره پـورس! البتـه نـه از رو کهنگـی مـدش اینجـوریـه!!! و میگـه: سـگ؟

جـوون میگـه آره دیـَه.

پـیـرزن میگـه : مُـوخـورَه دیـه رولَـه! . . . شـکـم گُـرُسـنَـه سَـنـگـم مُـو‌خُـوره!

 جـوون بـاز پـرچـونگـی میکنـه و میگـه: نـژادش چیَـه مـادری؟!
پـیـرزنـه کمـی بـه فکـر فـرو میـره بـعـد یهـو مـثـل اینکـه چیـزی پـیـدا کرده بـاشـه میگـه: بشش مِـیـگـن تُـولَـه سَـگِ دوپـا . . . تـازه یکـی نیس! چنـتـان رولَــه!

جـوون میگـه: گـرفتـیـدمـان نَـنَـه؟

پـیـرزنـه میگـه: اینـارَه بـرا بچـه‌هـام مـخـام رولَـه . . . مِـخـام آوگـوشت بـار بـذارم!

انگـار یـه پـارچ آب یـخ ریختـن روی پـسـره. رنگـش عـوض میشـه . . . فقط نمی دونـه چطـور آب شـه بـره تـو زمـیـن...!!!

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۸:۳۴
علیرضا جعفرى۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۶:۵۷
علیرضا جعفرى


به خودمون بیایم...

 

و بالاخره 4 سال دیگه هم گذشت و نوبته یک انتخاب دیگه شد. انتخابی که شاید زندگیمون رو دستخوشه تغییراتی کنه و شاید مارو به سمت پیشرفت به جلو سوق بده(!) و یا اینکه باعث بشه، که بیشتر عقب بمونیم، شاید که حتی این انتخاب باعث بشه راه رفته رو برگردیم... یه عقب گرد 180 درجه‌ای بکنیم......

...........

۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۲ ، ۲۰:۱۳
علیرضا جعفرى

معرفی اجمالی شهرستان میناب


تاریخ شهرستان میناب

قدمت شهر میناب را به زمان ساسانیان نسبت می دهند اما در برخی منابع آمده است قدمت شهرستان میناب بالغ بر 2500 سال است. قدیمی ترین آثار مکتوب در باره این شهرستان را می توان در دست نوشته های سردار اسکندر مقدونی به نام نئارخوس جستجو کرد که از آبادانی این سرزمین سخن گفته است.

همچنین مارکوپولو گردشگر ونیزی نیز به این سرزمین قدم گذاشته و از آبادانی و رونق آن چنین گفته است: " اگر دنیا انگشتری باشد هرمز کهنه (نام قدیم میناب) نگین آن است."

مینیاتور زیر تصویر مارکوپولو هنگام ورود به این شهر را نشان می هد.بر اساس آخرین کاوشهای باستانشناسی در این شهر آثار یک قلعه و گورستانی مربوط به دروه اشکانیان کشف شده است. که قدمت این منطقه را بالغ بر 4000 سال قبل می رساند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۱ ، ۱۷:۱۲
علیرضا جعفرى

« بـسـم الـلـه الــرحـمـن الـرحـیــم » 

 


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۱ ، ۲۱:۱۴
علیرضا جعفرى